8 June 2018

China Salesman หนังบู๊ที่ตีแผ่ธุรกิจระดับโลกของจีน

China Salesman เป็นหนังแนวบู๊แอ๊คชั่น ที่สอดแทรกการหักเหลี่ยมทางธุรกิจ…