17 January 2018

Blizzard เตรียมปล่อยแมพใหม่ Overwatch : Blizzard World พร้อมสกินใหม่อีกเพียบ!

ในงาน Blizzcon 2017 เมื่อวันที่ 3 พฤษจิกายน ปีที่แล้ว ในที่สุดแมพใหม่ของ…