11 June 2018

Jurassic World : Fallen Kingdom ความเมามันส์ที่กลับมายังจุดเริ่มต้น

Jurassic World : Fallen Kingdom หรือภาคอาณาจักรล่มสลายนี้ ถือว่าเป็นภาคสมการรอคอยของแฟนๆไดโนเสาร์…