12 January 2018

แก่แต่เก๋า Gianluca Vacchi ผู้ชายที่มีคนตามชีวิตกว่า 12 ล้านคน

เป็นนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่หลงใหลในการท่องเที่ยว รักการออกกำลังกาย…