16 January 2018

เก็บตกความมันระดับชาติกับงาน The Bangkok Countdown 2018

The Bangkok Countdown 2018 ปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ที่สนุกจนได้เรื่อง! กับความมันระดับสิบที่ใครไปก็ต้องมีเรื่องเล่ากลับมาบอกต่อกัน  …