11 June 2018

ไข่มุก BNK48 ชีวิตเปลี่ยนเพียงเพราะคำว่า “อ๊บไสไม้”

กลายเป็นประเด็นวิพากษณ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรง เมื่อสาวไข่มุก…