25 January 2018

BioWare อาจต้องเลื่อนการปล่อยตัว Anthem ออกไปเป็นปี 2019

หลังจากการยืนยันของ มาร์ค ดาร์ราห์ ผู้อำนวยการผลิตของเกม…