29 January 2018

การควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือโรคที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้โดยการที่คนเราจะเป็นโรคนี้ได้นั้น…