16 January 2018

ร้านซูชิสายพาน

ในบทความนี้จะมาแนะนำร้านซูชิน่านั่ง ที่ใครผ่านก็ต้องอยากที่จะเข้าไปลิ้มลองกันอย่างแน่แท้…