22 January 2018

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ : ชัยชนะในคอร์ท vs ชัยชนะนอกคอร์ท

การแข่งขันกีฬาในระดับสากล  การเลือกสัมผัสมือ หรือ เช็กแฮนด์…