23 January 2018

Jumanji: Welcome to the Jungle ‘จูแมนจี้ เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์’

‘จูแมนจี้ เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์’ (Jumanji: Welcome to the Jungle) หนังครอบครัวสุดฮาจากการรีบูทของหนังภาคเก่า…