10 January 2018

น้ำตาล ชลิตา โผล่รับงานละคร โดนมองฉีกสัญญากองประกวดแล้ว

เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะถูกกระแสแรงๆ เข้าเล่นงานให้ต้องรีบตามแก้กันตลอด…