18 January 2018

Nintendo Labo “ประสบการณ์ใหม่” ของการเล่นเกมบน Switch

Nintendo ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เกี่ยวกับ “ประสบการณ์ใหม่”…