13 June 2018

ความอดทนของแต่ละกรุ๊ปเลือด มาวัดกันว่าใครเหมือนภูเขาไฟหรือภูเขาน้ำแข็ง

ความอดทนต่อสิ่งกระตุ้นถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถระงับความไม่พอใจเอาไว้ได้…

12 June 2018

เลือกสีเสื้อผ้าดี เสริมบารมีให้ประสบความสำเร็จ

หลายๆครั้งชีวิตก็มักต้องเจอกับวันสำคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้…

12 June 2018

กรุ๊ปเลือดกับกฎระเบียบ ใครเป็นเด็กดี ใครชอบแหกกฎมาดูกัน

คนแต่ละกรุ๊ปเลือดที่มีนิสัยใจคอแตกต่างกัน เมื่อต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบสักข้อ…

11 June 2018

ทายนิสัยการทำงานของแต่ละกรุ๊ปเลือด เมื่อต้องเจอใบสั่งงาน

ด้วยเหตุที่นิสัยแตกต่างกัน ปฏิกิริยาการตอบโต้เมื่อถูกมอบหมายงานให้ทำของแต่ละกรุ๊ปเลือดก็จะออกมาไม่เหมื…

11 June 2018

เมื่อมีการนินทาเกิดขึ้น แต่ละกรุ๊ปเลือดจะมีปฏิกิริยาอย่างไร มาดูกัน

  การนินทากาเลเหมือนเทน้ำ เรื่องนินทากันนั้น แม้จะเป็นเรื่องไม่ควรทำ…

11 June 2018

แซนวิชเสี่ยงทาย กินขนมปังคู่กับอะไรบอกนิสัยส่วนตัวได้

ขนมปังแผ่นที่นิยมอย่างมากในการนำมาประกบคู่เพื่อทำแซนวิช…

11 June 2018

ทายนิสัยการขับรถในแต่ละกร๊ปเลือด ใครเป็นเจ้าถนนมาดูกัน

นิสัยการขับรถของแต่ละคนสามารถบ่งบอกถึงนิสัยใจคอได้เป็นอย่างดี…

8 June 2018

ทายนิสัยกรุ๊ปเลือดกับความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่น

การอยากรู้เรื่องของคนอื่นเป็นนิสัยธรรมชาติของมนุษย์…

7 June 2018

ทำนายราศีมีดวงดี มีผู้หลักอยู่ใหญ่ค้ำจุน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง

การทำงานให้ได้ผลงานดีนั้น หากมีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้า…