9 January 2018

เวลาเกิด! บอกนิสัยส่วนตัว

เวลาเกิด! บอกนิสัยส่วนตัว หลายๆ คนคงคิดว่าเวลาของแต่ละคนไม่สำคัญ แต่รู้หรือไม่? เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั้นสำคัญมากและยังบอกถึงอุปนิสัยของแต่ละคนได้ด้วย ใครเกิดช่วงเวลาไหนไปดูกันเลยครับ เกิดช่วงเวลา 01.00 – 02.59 น. เป็นช่วงเวลา วัว สำหรับคนเกิดช่วงเวลานี้ เป็นคนที่มีบุคลิกที่ดูน่าเครพ เป็นคนแข็งแรง มีความอดทน ใจเย็นแต่อย่าให้ได้ระเบิด ถึงกับพังกันไปข้าง... read more