22 January 2018

ความเชื่อเรื่องผีบ้าน-ผีเรือนของชาวไทยโบราณ

เป็นธรรมเนียม เป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับเรื่อง ผีบ้านผีเรือน ที่คนไทยเรามักจะเชื่อและบอกกล่าวกันต่อลูกหลานที่ทุกบ้านจะต้องมี วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผีบ้านผีเรือนให้มากขึ้น ตามความเชื่อโบราณ ผีบ้านผีเรือน จะมีความแตกต่างจากผีอื่น ๆ ตรงที่ เป็นผีที่มีหน้าที่ เฝ้าบ้านเรือนของเรา เพื่อปกป้องสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามายังบ้านของเรา มีความศักดิ์สิทธิ์และไว้เคารพบูชา โดยตามความเชื่อ คนไทยเซ่นจะกราบไหว้ในช่วงเทศกาล  เพื่อไว้คอยคุ้มครองดูแลคนในบ้านเรา โดยตามความเชื่อ ผีบ้านผีเรือน ตามการเล่าต่อกันมา คือผีแต่งกายด้วยผ้าสีขาวบ้างก็บอกว่าแต่งกายชุดไทย บางคนก็จะเรียกว่า ผีประจำหมู่บ้าน หากเป็นผีดูแลที่บ้านก็จะเรียก ผีประจำเรือนเหย้า จึงเรียกรวมกันว่า ผีบ้านผีเรือน ทั้งนี้ เรื่องของ ผีบ้านผีเรือนนั้น เป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งคนโบราณมักจะเชื่อว่า หากสิ่งใดที่บรรพบุรุษเราทำแล้ว ชีวิตเขามีความสุข ปลอดภัย ก็จะสืบสานต่อให้ครอบครัวต่อ ๆ ไปได้ ทำตามกันรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้บุคคลหรือสังคมนั้นๆ มีความสุขดี คนไทยมักจะเชื่อว่า ผีบ้านผีเรือน คือบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และได้คุ้มครองลูกหลาน โดยตามความเชื่อ เรามักจะสร้างสิ่งของหรือหิ้งขนาด 1-2 ฟุต ไว้เพื่อวางของใช้ของบรรพบุรุษ อาทิเช่น พระห้อยคอ หนังสือ…

read more

16 January 2018

“คาถาไหว้ครูบูรพาจารย์” ระลึกถึงบุญคุณ ช่วยดลจิตให้รู้แจ้งกระจ่าง

นที่ ๑๖ มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันบูชาครู-บูรพาจารย์ เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก “ครู อาจารย์” หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในอันที่จะสร้างบุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม อันจะเป็นกำลังทางสังคมของประเทศชาติต่อไป การไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความคารวะยอมรับนับถือต่อครูบาอาจารย์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรม ที่ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบสัมมาอาชีพ และให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องมีพระคาถาไว้เพื่อกราบไหว้ครูบาอาจารย์ แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดทั้งท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ ท่านเป็นผู้ให้วิชาความรู้ และช่วยชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ให้สำเร็จผลดีดังหวังตั้งใจ ซึ่งมีการปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดังต่อไปนี้ คาถาไหว้ครู  (ผู้นำสวด) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา สวดทานองสรภัญญะ สวดพร้อมกัน ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ (ผู้นำสวด) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง…

read more

22 December 2017

ใคร “นก”!! เรื่องความรัก ควรไป 5 สถานที่นี้

  เรื่องของความรักมักจะอยู่คู่กับหนุ่มสาวนะครับ แต่ถ้าใครไม่สมหวังในความรักล่ะ จะทำยังไง? วันนี้ผมเลยจะพาไป 5 สถานที่ สำหรับคนที่ไม่สมหวังใน “รัก”   1.พระตรีมูรติ พระตรีมูรติ เกิดมาจากองค์เทพทั้ง 3 มาร่วมกัน ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ซึ่งแต่ละพระองค์แล้วก็มีพลังอานุภาพอยู่แล้ว พอทั้งสามพระองค์รวมร่างกันจึงเชื่อกันว่า สามารถดลบันดาลพรได้ทุกประการด้วยเฉพาะเรื่องความรัก   2.พระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมี เป็นพระชายาของพระนารายณ์ เป็นมหาเทวี แห่งความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ ถ้าใครได้บูชาเชื่อว่า จะไม่ผิดหวังเรื่องความรัก และจะพบรักแท้   3.พระแม่อุมาเทวี พระแม่อุมาเทวี เปรียบเสมือนพระมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เชื่อว่าผู้ที่ครองเรือนแล้ว หากได้บูชาพระองค์จะประทานให้ครอบครัวมีความสุข ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง แล้วประทานบุตรที่ดีให้   4.เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ด้วยตำนานรักที่มั่นคงของ เจ้าแม่ดอกหมาก ที่มีต่อพระเจ้าสายน้ำผึ้ง จึงมีผู้ที่ศรัทธาเข้ากราบไหว้จำนวนมาก มักจะขอเกี่ยวกับเรื่องความรัก คู่ครอง และข้ามผู้ชายเข้าไปแตะพระรูปเด็ดขาด   5.วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง เป็นวัดที่เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ฮ่องกง และได้ประดิษฐาน…

read more

20 December 2017

แฉ! เพชรพญานาค มีจริงหรือไม่?

  ถ้าพูดถึง “เพชรพญานาค” คงไม่มีใครไม่รู้จัก แล้วที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ทั้งเสกมาจากดอกบัว ทุบในหิน หรือเอาออกมาจากปาก เขาเหล่านั้นสามารถทำได้จริงๆ หรือไม่    หลายคนก็คงไม่สงสัยเพราะมีความเชื่อและศรัทธา แต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ ว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า โดยได้มีอาจารย์ชื่อดังอย่าง รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาเปิดเผยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมนุษย์สามารถทำขึ้นเองได้ อย่างคลิปที่เพชรพญานาคอยู่ในดอกบัวนั้น ช่วงเวลากลางวันดอกบัวจะบาน แล้วก็นำสิ่งของที่ต้องการใส่ลงไป พอตกเย็นดอกบัวนั้นก็จะหุบ แล้วไปนำดอกบัวนั้นมา แล้วก็นำมาจำหน่ายกัน หรืออย่างเพชรพญานาคในหิน ก็สามารถทำขึ้นมาได้เหมือนกัน เพียงเจาะหินทรายแล้วนำสิ่งของใส่ลงไปแล้วปิดลอยเจาะทาสีเท่านั้นเอง..   นี่ก็เป็นเพียงสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ แล้วคุณล่ะครับ คิดเห็นว่าอย่างไร ทุกความเชื่อต้องอยู่ในเหตุและผลด้วยนะครับ “เชื่อได้แต่อย่างมงายนะครับ”