16 January 2018

เจ้าของฟาร์มโวย นายแพทย์ทรมาน “ปอมเมอเรเนียน” จนหน้าเบี้ยว-ตาบอด

เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขชื่อดังที่ จ.ชุมพร โวยถูกนายแพทย์สั่งซื้อสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน…