25 June 2018

5 ผลข้างเคียงจากการนอนน้อย ปรับพฤติกรรมก่อนสายเกินแก้

ด้วยภาระหน้าที่ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงาน อาจทำให้หลายคนเลือกที่จะลดเวลานอน…

29 January 2018

พฤติกรรมการนอนไม่หลับ

การนอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการเซ็ตตัวให้เราพร้อมทำงานในเช้าวันใหม่…