GULF ได้อนุมัติจากรัฐบาลโอมาน ร่วมทุน Oman Oil

login 4 news

บริษัท GULF Intemational Holding Pte. Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลของโอมาน อนุญาตให้เข้าร่วมทุนกับบริษัท Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลโอมานในสัดส่วนถึง 100%

โดยเหตุผลที่ทางรัฐบาลโอมานยอมให้ทาง GULF เข้าร่วมนั้นเป็นเพราะว่าเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Duqm Power Company L.L.C (DPC)นั่นเอง โดย ณ ขณะนี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 326 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตน้ำจืดติดตั้ง 1,667 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมกับตำแหน่งที่อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทาง GULF ได้แจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์ในไทยว่า

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 GIH ได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นจำนวน 8.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับกลุ่ม OOC พร้อมรับโอนหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า DPC จากกลุ่ม OOC ในสัดส่วนร้อยละ 45 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้า DPC ได้มีการเปิดให้ดำเนินการก่อสร้างกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 นอกจากนี้ยังได้มีแผนการขยายสาขาโดยการทยอยเปิดการเชิงพาณิชย์ในปี 2563 จนถึงปี 2565 อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟและนำน้ำจืดให้กับทาง Duqm Refinery and Petrochemical Industrial Company L.L.C. ที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีชื่อเสียง อีกทั้งมีกำลังการผลิตที่มีขนาดใหญ่ โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบที่สูงถึงระดับ 230,000 บาเรลต่อวัน ซึ่งถือว่าเยอะมากๆ จากนี้ไปคงต้องมาคอยจับตาดูกันว่า หลังจากที่สองยักษ์ใหญ่ร่วมมือกันแล้ว สภาวะเศรษฐกิจของโลกเรา ทิศทางการลงทุนของนักลงทุนจะไปในทางไหนและจะเพียงพอต่อความต้องการใช้หรือไม่ ต้องรอดูกัน