7 พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

login 4 health

“อาการปวดหลัง” เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เพราะเป็นอาการที่มีสาเหตุเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งกระดูกสันหลังเป็นกระดูกที่มีความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งกักเก็บไขกระดูกที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ เข้าสู่กระแสโลหิต ดังนั้นจึงควรรักษาและทะนุถนอมกระดูกสันหลังให้ดีๆ ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม 7 อย่างต่อไปนี้ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังนั้นเอง

1. นั่งไขว้ห้างหรือเอียงตัวเป็นประจำ

2. ยืนแอ่นพุงหรือหลังค่อมจนติดเป็นนิสัย

3. นั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นหรือนั่งแบบไม่พิงพนัก

4. ก้มลงไปยกของที่มีปริมาณหนักมากที่พื้นต่ำๆ โดยไม่ย่อตัว

5. ยืนพักขา ด้วยการทิ้งน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งจนสะโพกเอียงเป็นเวลานานๆ

6. สะพายกระเป๋าหนักๆ ด้วยไหล่ข้างเดียวเป็นประจำ ก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบได้ ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลังโดยตรง

7. นั่งหลังงอเป็นประจำ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดอาการปวดหลังแล้ว ยังทำให้เสียบุคลิกและเสี่ยงที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอีกด้วย

ลองสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองดูมากำลังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่หรือเปล่า หากพบว่ากำลังทำอยู่ให้พยายามหลีกเลี่ยงทันที เพราะเมื่อมีอายุมากขึ้นกระดูกสันหลังก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ความจำเป็นที่จะกระตุ้นให้กระดูกสันหลังเสื่อมสภาพก่อนเวลาที่ควรเลย เพราะมันจะยิ่งทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมากขึ้น นอกจากนั้นยังต้องทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเป็นประจำด้วย อาทิเช่น ไข่, ไก่, นม และธัญพืช เป็นต้น เพราะสารอาหารดังกล่าวเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับกระดูกทุกส่วน