6 อาการแทรกซ้อนของคนเป็นโรคความดันโลหิต

login 4 health

วัยทำงานและผู้สูงอายุหลายๆ คนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุของโรคดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมถึงภาวะน้ำหนักเกินมาตฐาน ความเครียด และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวด้วย และเมื่อเป็นโรคดังกล่าวแล้วก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้ และอาการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1. ภาวะสมองขาดเลือด เมื่อความดันโลหิตขึ้นสูงจะทำให้หลอดเลือดในสมองเกิดการอุดตัน ส่งผลให้เลือดไม่สามารถเดินทางเข้าไปเลี้ยงสมองได้ ส่งผลให้สมองขาดเลือดและทำงานได้ช้ากว่าปกติ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้
2. หัวใจล้มเหลว การมีความดันโลหิตสูงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เพราะต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายสู้กับแรงดันในหลอดเลือด ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจหนา และหัวใจโตขึ้น ซึ่งอาการดังกล่าวนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว
3. จอตาแตก ความดันของหลอดเลือดในดวงตาอาจจะทำให้จอตาแตกหรือมีเลือดออกได้ ซึ่งอาการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานของดวงตา จนถึงขั้นทำให้ตาบอดได้
4. สมองโป่งพอง ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองโป่ง พอง นูน และถ้าหากเป็นหนักจนถึงขั้นฉีกขาดจะส่งผลให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้
5. ภาวะเมทาบอลิกซินโดรม เป็นการการที่ทำให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้ไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ไขมันดีต่ำ ระดับอินซูลินสูง และไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น โรหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
6. ความจำเชื่อม นอกจากจะทำให้กระบวนการทำงานในหลอดเลือดเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้ว ยังทำให้การทำงานของสมองส่วนความทรงจำ ความคิด และวิเคราะห์ลดลงด้วย แถมยังทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบากด้วย