6 วิธีแก้ปัญหาสมาธิสั้นในวัยเด็ก

Login 4 General News

ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาสมาธิสั้นกันค่อนข้างเยอะ ซึ่งอาการสมาธิสั้นแน่นอนว่ามันเกิดกับเด็กทุกๆ คนอย่างแน่นอน และมันก็มีผลกระทบต่อการเรียนของเด็กด้วยเช่นกัน พ่อแม่หลายคนไม่อยากให้ลูกสมาธิสั้นแต่แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด ฉะนั้นวันนี้เราจึงนำเอา 6 วิธีแก้ปัญหาสมาธิสั้นในวัยเด็ก แนะนำให้พ่อแม่หลายๆ คนส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย

1. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์ หรือดูโทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ในเวลาที่นานจนเกินไป เพราะสื่อออนไลน์ต่างๆ ก็มีแต่สิ่งที่เด็กยังไม่ควรที่จะรับรู้อยู่มาก และอาจทำให้เด็กก้าวร้าวอีกด้วย

2. พยายามหาสิ่งที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับเด็กในขณะที่กำลังทำการบ้านและ ขณะที่เขากำลังทำอะไรอยู่นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าทำให้เขาไม่มีสมาธิหรือชวนเขาคุย

3. สร้างขอบเขตให้เด็ก สร้างวินัยในตัวเด็ก ที่เหมาะสม ขอบเขตกับเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรสร้างขอบเขตและวินัยในตัวเด็กอย่างพอควรและควรแบ่งเวลาให้เขาอย่างชัดเจน

4. อย่าเสียงดังและก้าวร้าวให้เด็กเห็น การเสียงดังและความก้าวร้าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำขณะอยู่ต่อหน้าเด็กเพราะเด็กจะจดจำและอาจกลายเป็นคนก้าวร้าวไม่ฟังใครได้

5. ไม่ควรที่จะเอาเด็กสมาธิสั้นมาอยู่ด้วยกัน การที่เด็กสมาธิสั้นมาอยู่ด้วยกันพวกเขายิ่งจะไม่มีสมาธิเข้าไปกันใหญ่ พยายามแยกเด็กที่สมาธิสั้นออกจากกันและจัดเพื่อนที่สามารถควรเตือนสติเด็กได้มาอยู่ด้วยกัน

6. ใส่ใจเด็กให้มากๆ ไม่ควยปล่อยปละละเลยเด็กควรสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวให้กับเขามากๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในครอบครัวของเด็กคือพ่อกับแม่อย่าทเลาะกันให้เด็กเห็นเด็ดขาด