500 เสียงเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายก

login 4 news

ที่ประชุมรัฐสภาใช้เวลา ขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเกือบ 1 ชั่วโมง เพื่อให้สมาชิกเลือกชื่อนายกรัฐมนตรี โดยให้สมาชิกรัฐสภา แต่ละคนชื่อบุคคลที่ตนเองเลือกเป็นนายก คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ถูกเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งถูกเสนอชื่อจากพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ ได้รับเลือกไปด้วยคะแนน 500 เสียง ส่วนนายธนาธรได้ 244 เสียง สำหรับผู้ที่งดออกเสียงสามเสียงก็ประกอบไปด้วย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา และนายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย

โดยมีสมาชิกเข้าประชุมทั้งสิ้นรวม 747 คน สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 เสียงก็ประกอบไปด้วยนายธนาธร ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่พึ่งลาออกจากการเป็นส.ส. ในช่วงเช้าและมีสมาชิกลาป่วย 1 คน ก็คือ นางจุมพิตา จันทรขจร สส.นครปฐมจากพรรคอนาคตใหม่ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาประกาศสรุปคะแนนทั้งหมดว่า พลเอก.ประยุทธ์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งจากการตรวจสอบผลการลงคะแนน พบว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 249 คนต่างลงคะแนนเลือก พลเอก.ประยุทธ์ยกเว้น นายพรเพชร ที่ทำหน้าที่รองประธานจึงงดออกเสียง

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลมีเพียง นายศิริพงษ์ สศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทยคนเดียวที่งดออกเสียง โดยที่ประชุมร่วมรัฐสภาใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เป็นนายกรัฐมนตรีนานกว่า 11 ชั่วโมง โดยสส.พรรคเพื่อไทย และพรรคแนวร่วมต่างชี้ถึง ลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอก.ประยุทธ์ โดยเฉพาะการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าการก่อการรัฐประหาร ยกเลิกการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบไม่ควรแก่การเป็นนายก รวมทั้งกระบวนการสรรหาวุฒิสมาชิก ที่เพื่อประโยชน์แก่ คสช.และพลเอก.ประยุทธ์เอง