5 วิธีสร้างความผูกพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน

login 4 news

คนที่ทำงานในบริษัทหรือที่เรียกว่า พนักงาน น่าจะเข้าใจดีว่าทุกคนต่างต้องการสิ่งที่ดีและมั่นคงในอาชีพการงาน ดังนั้น ไม่ว่าจะเจ้านายหรือพนักงาน ต่างก็ต้องการ “ความมั่นคงซึ่งกันและกัน” ดังนั้น หากเจ้านายหรือบริษัทที่ว่าจ้างต้องการจะทำให้พนักงานรู้สึกดี มั่นคง ตั้งใจทำงานหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท จะต้องสร้าง 5 สิ่งดังต่อไปนี้

1. Purpose driven (การขับเคลื่อนวัตถุประสงค์)
ทางบริษัท ควรจะมีการวางเป้าหมายที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้เห็นว่า เป้าหมายที่แท้จริงที่ทางบริษัทต้องการนั้นคืออะไรหรือจุดไหน เพื่อไม่ให้การทำงานในแต่ละวันเป็นได้แค่ การทำงานไปวันๆ แค่นั้น

2. Multi-dimentional growth (การเติบโตแบบหลายมิติ)
การทำงานที่ดี จะต้องไม่ใช่แค่เพื่อวัตถุประสงค์เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น จึงควรวางแผนงานและผลของการทำงานให้มีการเติบโตของการงานที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับพนักงาน ที่ทำงานอยู่แค่เพียงด้านเดียวเท่านั้น

3. Benefits that meet demands (ประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการ)
ด้านสวัสดิการ นี่คือเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพนักงานทุกคนที่บริษัทควรจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือดูแล ทั้งด้านสุขภาพหรือการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาต่อ รวมไปถึงสวัสดิการด้านอื่นๆที่บริษัทควรเข้ามาดูแลด้วย เพราะหากใส่ใจดูแลพนักงานดี ผลของการทำงานก็จะออกมาดีไปด้วย เช่นกัน ส่งผลให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานไปในตัว

4. Inspired leadership (ความเป็นผู้นำที่ได้รับการดลใจ)
คนที่เป็นหัวหน้างาน จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมและที่สำคัญ ต้องใจกว้าง เปิดรับฟังทุกปัญหาจากลูกน้องทุกคน ปรึกษาและเข้าหาได้ง่ายตลอดเวลา

5. Environment that embraces diversity (สภาพแวดล้อมที่โอบกอดความหลากหลาย)
การมีความหลากหลายในสถานที่ทำงาน ถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการมาทำงาน ซึ่งจะเป็นการทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานไปในตัวอีกด้วย