รู้จักฟลูออไรด์ มีประโยชน์และโทษอย่างไร

ในปัจจุบันของเรามีอาหารต่างๆ น่ารับประทานมากมาย ทำให้ฟันและปากเสี่ยงต่อการเจอแบคทีเรียอยู่ตลอดเวลาสร้าง ความเสียหายให้กับสุขภาพในช่องปาก ซึ่งส่วนมากคนที่เคยได้ยินคำว่าฟลูออไรด์ที่จะคิดถึงก็คือยาสีฟันที่มีสารฟลูออไรด์ ในฟลูออไรด์นั้นทั้งนี้ สารฟลูออไรด์เป็นสารที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกาย โดยสารฟลูออไรด์สามารถช่วยป้องกันฟันผุ จึงนิยมนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และในน้ำดื่ม ซึ่งในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มี และนอกจากนั้นสารฟลูออไรด์มักถูกเติมลงไปในน้ำดื่ม เเละปริมาณสารฟลูออไรด์ระดับเล็กน้อยช่วยป้องกันฟันผุได้ เเต่หากได้รับมากเกินไปอาจทำให้เป็นพิษต่อกระดูก ฟลูออไรด์ เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันโรคฟันผุใช้ได้ 2 วิธี คือ

ฟลูออไรด์ที่ใช้ในระบบทั่วร่างกาย คือ การเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำหรืออาหารเพื่อให้เด็ก รับประทาน เพื่อมุ่งหวังผลให้ ฟลูออไรด์เข้าไปอยู่ในฟันในขณะที่ฟันกำลังมีการเจริญเติบ โต ซึ่งสามารถทำได้โดยการเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำดื่ม ในนมเสริมในรูปของยาฟลูออไรด์ ในอาหาร เช่น ใบชา อาหารทะเล ปลาแห้ง กุ้งแห้ง เนื้อสัตว์ ผัก ในน้ำบาดาล ในอากาศในบริเวณที่มีโรงงานถลุงเหล็ก อลูมิเนียม ตะกั่ว ทองแดงจะมีฟลูออไรด์ในอากาศสูง

ฟลูออไรด์เฉพาะที่ คือ การใช้ฟลูออไรด์สัมผัสกับฟันโดยตรงเริ่มใช้ต้องแต่เด็กอายุ 6 เดือน – 16 ปี เนื่องจากยังมีการสร้างของหน่อฟันน้ำนมและหน่อฟันแท้ ซึ่งขนาดของฟลูออไรด์เสริมที่ใช้ขึ้นกับปริมาณของฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม ซึ่งสามารถทำได้โดยการ แปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ การใช้ยาบ้วนปากฟลูออไรด์ การเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์ การขัดฟันด้วยสารฟลูออไรด์ การที่ยาฟลูออไรด์สัมผัสกับฟันก่อนการใช้ฟลูออไรด์เสริมในรูปของยาฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ซึ่งหากได้รับในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันฟันผุ โดยฟลูออไรด์จะเร่งให้เกิดการสะสมกลับของแร่ธาตุที่ผิวฟัน เป็นการยับยั้งการเกิดฟันผุ และยังช่วยลดปริมาณและความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฟันผุ นอกจากนั้นยังถูกนำมาผสมในน้ำดื่มที่เรียกว่าน้ำดื่มฟลูออไรด์ โดยจะมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ อีกทั้งยังช่วยรักษาโรคกระดูกบางชนิดได้ และถ้าหากได้รับตั้งแต่เด็กในช่วงที่มีการสร้างฟันตั้งแต่ที่ฟันยังไม่ขึ้น จะเป็นผลดีต่อสุขภาพฟันคือ จะช่วยให้ผิวเคลือบฟันแข็งแรง ไม่ผุง่าย  จากการวิจัยพบว่าดื่มน้ำที่มีสารฟลูออไรด์มากเกินไปเป็นระยะเวลานาน สารฟลูออไรด์จะสะสมในกระดูกเเละเกิดพิษต่อกระดูก ถ้าเกิดในลักษณะเฉียบพลันจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หรือถ้ามีการสะสมในร่างกายมาเป็นเวลานานอาจทำให้ฟันมีตกกระ และเกิดผลกับโครงสร้างของกระดูกและฟัน โดยอาจมีอาการตัวโก่งงอ เจ็บปวดตามข้อ เคลื่อนไหวลำบาก หรืออาจถึงพิการได้ อาจทำให้เกิดโรคกระดูกเเข็งด้าน กระดูกพรุน กระดูกเป็นใย หรือลักษณะพิการบางอย่าง เช่น ขาโก่ง  ซึ่งอาจยังมีผลกระทบต่อสมองของเด็กด้วย ซึ่งจากการวิจัยมีเด็กในพื้นที่ที่ขนาดศีรษะโตกว่าปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นความบกพร่องและกระทบต่อความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก

สารฟลูออไรด์เป็นสารที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกาย ดังนั้นก่อนที่บริโภคไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาสีฟันหรือการดื่มน้ำที่ฟลูออไรด์ ก็ควรตรวจเช็คดูปริมาณของสารข้างต้นว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่อย่างไรเพื่ออความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของตัวเอง