4 สถานการณ์ที่คุณไม่ควรดื่มน้ำ

login 4 health

ทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการดื่มน้ำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายมากแค่ไหน เพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนั้นการดื่มน้ำก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวม 4 สถานการณ์ที่ไม่ควรดื่มน้ำมาฝากกัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1. เมื่อร่างกายรู้สึกจุก เมื่อร่างกายตกอยู่ในสภาวะจุกแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ำเข้าไปอีก เพราะการดื่มน้ำในปริมาณที่เกินความจำเป็นของร่างกายจะทำให้ระดับโซเดียมในร่างกายต่ำลง ส่งผลให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียน หรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
2. เมื่อสีของปัสสาวะเป็นสีอ่อน ปัสสาวะสีปกติของคนเราจะเป็นสีเหลือง ดังนั้นเมื่อปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ให้เข้าใจไว้เลยว่ากำลังเกิดความผิดปกติ เช่น เมื่อปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มแสดงว่าร่างกายได้รับน้ำไม่พียงพอ แต่ถ้าปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีใสแสดงว่าร่างกายได้รับน้ำเพียงพอแล้ว
3. หลังจากที่ออกกำลังกายอย่างหนัก หลายคนคิดว่าการออกกำลังกายทำให้มีน้ำมากอยู่แล้วจึงควรดื่มน้ำเข้าไปเพื่อทดแทนน้ำที่เสียไป แต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเสียวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ด้วย ดังนั้นหลังออกกำลังกายจึงควรเลือกดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้มากกว่า
4. ก่อนนอนหลับ เพราะการดื่มน้ำมากๆ ก่อนที่จะเข้านอนจะทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำบ่อยๆ ทำให้เวลานอนไมเพียงพอ และเมื่อเวลานอนไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมองหรืออารมณ์ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากนั้นเอง