18 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจไปบริจาคเลือด

login 4 health

การบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะการบริจาคเลือดมีข้อดีมากมาย ทั้ง ได้ตรวจสุขภาพแบบฟรีๆ, กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดใหม่, ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และที่สำคัญสามารถช่วยต่อชีวิตผู้อื่นได้ แต่ก่อนที่จะไปบริจาคเลือดควรตรวจสอบก่อนว่าสามารถบริจาคได้ไหม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มีน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัม
2. มีอายุตั้งแต่ 17-70 บริบรูณ์
3. หยุดทานยาทุกชนิดมาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4. หากทำการเจาะหู สัก หรือฝั่งเข็ม ต้องรอให้ครบ 1 ปีก่อน
5. ไม่มีประวัติเสพยา และต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
6. ไม่ได้รับวัคซีนใดๆ ภายใน 14 วัน หรือเซรุ่มใดๆ ภายใน 1 ปี
7. ก่อนมาบริจาคเลือดต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
8. ไม่เป็นโรคหอบหืด, ผิวหนังเรื้อรัง, วัณโรค และโรคภูมิแพ้ต่างๆ
9. คุณหรือคู่ครองของคุณต้องไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือเสี่ยงทางเพศ
10. หลังจากที่ทำฟันมาไม่ควรไปบริจาคเลือดเลย ควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 3 วัน
11. หากท่านเคยได้รับการให้เลือดมาควรรอใหครบ 1 ปีก่อนจึงจะสามารถบริจาคได้
12. คนที่มีอาการแพ้อากหารสามารถบริจาคเลือดได้ แต่ต้องได้รับคำอนุมัตจากแพทย์ก่อน
13. ร่างกายอยู่ในภาวะสมบรูณ์ ไม่เป็นหวัดหรือท้องเสียก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 1 สัปดาห์
14. ผู้หญิงสามารถบริจาคเลือดได้ในขณะที่เป็นประจำเดือน แต่ต้องมั่นใจว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
15. ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความันโลหิตสูง หัวใจ ไต ตับ ไทรอยด์ หรือโรคที่เกี่ยวกับเลือด
16. หากเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ๆ ควรรอให้ผ่าน 6 เดือนก่อน จึงจะสามารถบริจาคได้ แต่ถ้าผ่าตัดเล็กๆ สามารถบริจาคได้หลังจากที่ผ่านไปแล้ว 1 เดือน
17. หากเคยมีประวัติเป็นโรคมาลาเรียต้องเว้นการบริจาคเลือดไป 3 ปี และถ้าหากเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคมาลาเรียควรเว้นการบริจาคเลือดอย่างน้อย 1 ปี
18. ก่อนบริจาคเลือด 24 ชั่วโมง ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันสูง และน้ำตาลสูง นอกจากนั้นยังต้องงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แต่สามารถทานอาหารได้ปกติ และควรดื่มน้ำให้มากๆ ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอาการเวียนศีรษะ