11 แบงก์รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 กำไรสุทธิรวม 55 พันล้านบาท

login 4 news

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของปี 2561 ออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลกำไรสุทธิรวม 55,121.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 7,637.17 ล้านบาท ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ คือ ธนาคารที่มีผลกำไรสุทธิรวมมากที่สุดที่ 10,508 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกมาเปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งได้ออกมาประกาศผลประกอบกิจการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำไรสุทธิรวม 55,121.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7,637.17 ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2561 มีกำไรสุทธิรวม 161,193.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมามีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 16,011.24 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากความชัดเจนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ “อีอีซี” ส่งผลให้นักลงทุนภาคเอกชนต้องการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น แต่ธนาคารก็ยังได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน สำหรับการทำผ่านช่องทางดิจิทัล

สำหรับธนาคารที่มียอดกำไรสุทธิรวมมากที่สุด 5 อันดับแรกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกำไรสุทธิรวม 10,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 378 ล้านบาท,ธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิรวม 9,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 271 ล้านบาท, ธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิรวม 9,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 869 ล้านบาท, ธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิรวม 7,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1,966 ล้านบาท และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกำไรสุทธิรวม 6,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 201 ล้านบาท