10 วัดศักดิ์สิทธิ์! ก่อนตายขอไปกราบ สักครั้ง!!

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ หนึ่งในสามสถาบันหลักของเรา แอดขอนำวัดสำคัญ 10 แห่งจากทั่วไทยซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ที่ไม่ควรพลาดสำหรับใครหลาย ๆ คน ไปไหว้สักการะขอพรเป็นมงคลชีวิตและครอบครัว

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวัดคู่เมืองล้านนา สร้างขึ้นเมื่อในสมัยพญากือนา พ.ศ. 1929 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดอยุธยา

สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร “วัดมหาธาตุ” จังหวัดสุโขทัย

เป็นวัดโบราณขนาดใหญ่ของสุโขทัย มีโบราณสถานสำคัญอยู่ในเขตวัดมากมาย สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระธรรมราชาลิไท ในปี พ.ศ. 1905

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม “วัดพระแก้ว” จังหวัดกรุงเทพฯ

เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระอารามหลวง

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร “พระแก้วมรกต” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม “วัดโพธิ์” จังหวัดกรุงเทพฯ

เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิอีกด้วย

 

วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าองค์พระธาตุเดิมมีอายุกว่า 2,300 ปี สร้างขึ้นโดยพระมหากัสสปะ

เพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอก)

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

ตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทที่วัดแห่งนี้

ในพระวิหารยังประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน

 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

นามสั้น ๆ ว่า “วัดป่า” อายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี

มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของชาวสุพรรณบุรี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลยก์

 

วัดไชยธาราราม “วัดฉลอง” จังหวัดภูเก็ต

สร้างในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต

 

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรมหาวิหาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองรางศตวรรษที่ 13-14 ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 

สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยเรา ที่ครั้งหนึ่งควรได้กราบไหว้สักครั้งหนึ่ง