“ การปฏิวัติ (รัฐประหาร) 19 ก.ย. 49 ” สู่ตลาดหุ้นไทย

login 4 news

การปฏิวัติ (รัฐประหาร) กับ ตลาดหุ้น มีบทบาทสำคัญกันอย่างไรทั้งๆ ที่ ผลของการปฎิวัติ (รัฐหาร) ส่งเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจรัฐเพื่อยึดเอากลับมาในการดูแลของทหาร เพื่อปรับสภาพการปกครอง โดยใช้อำนาจทางทหาร กำลังพล และยุทธโทปกรณ์ และความคิดในการลดการสูญเสีย และมีผลต่อประชาชนน้อยที่สุด ส่วนตลาดหุ้นเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอำนาจการควบคุมกิจการในประเทศ โดยวัดกันที่ การครอบครองหุ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ามองให้ดีๆ 2 อย่างที่กล่าวมานี้ ระหว่างการปฎิวัติ (รัฐหาร) กับ ตลาดหุ้น ผลของมันคือ การยึดชิงอำนาจการครอบครอง เหมือนกัน จากที่กล่าวมาข้างต้นคงน่าจะพอเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันระหว่าง การปฎิวัติ (รัฐหาร) กับตลาดหุ้น คราวนี้จะมากล่าวถึงความเป็นไปได้มากหรือน้อย เกี่ยวกับ การปฎิวัติ (รัฐหาร) กับตลาดหุ้น ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ มากหรือน้อย เพียงใด โดยยึดหลักตลาดหุ้น เข้ามาอ้างอิง แบบพอสังเขป

ครั้งล่าสุด เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 มีการยึดอำนาจจากภาครัฐ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา โดยผลการยึดอำนาจเป็นผลสำเร็จเพื่อ หยุดการขัดแย่งระหว่างกลุ่มคน 2-3 กลุ่ม ที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย หลังจากที่มีการชุมนุมขึ้นทำให้เศรษฐกิจภาคในประเทศ และการส่งออก มีผลกระทบมากต่อความหน้าเชื่อถือมากจากต่างชาติ แต่ถ้าสังเกตุ หลังจากที่มีการยึดอำนาจจากภาครัฐได้สำเร็จ ใช้เวลาเพียง 3 วันที่ทำให้ตลาดหุ้นกลับสู่สภาวะปกติ ได้เร็วที่สุด ถ้านับจากนั้นตลาดหุ้นมีการผันผวนอย่างมากเพราะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกจากคณะการปฎิวัติ (รัฐหาร) เพื่อที่จะปรับให้ประเทศเข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อมทางสังคม ส่งผลให้มีการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในประเทศไทย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ ที่กฏอัยการศึก จะถูกนำมาใช้เพื่อให้มีกรอบความเป็นระเบียบ เพื่อที่จะจัดการให้ประเทศไทยกลับมามีความหน้าเชื่อถืออีกครั้งจากต่างประเทศ ต่อสายตานักลงทุน

จากเหตุการณ์การปฎิวัติ (รัฐหาร) ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ตลาดหุ้นไทย ปิดตัวลงอยู่ที่ 702.56 จุด และในวันที่ 3 นับจากมีเหตุการณ์การปฎิวัติ (รัฐหาร) ตลาดหุ้นปิดตัวลงมาอยู่ที่ 702.05 และมีการผันผวนของตลาดหุ้นเรื่อยมา จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2549 ตลาดหุ้นไทยปิดตัวลงที่ 709.67 จุด และตลาดหุ้นไทยปรับตัวเข้าสู่สภาวะทางปกติ ใช้เวลาเพียง 16 วันทำการของตลาดหุ้นในประเทศไทย