“ไม่ออกกำลังกาย” มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า “เบาหวาน”

login 4 health

งานวิจัยชิ้นใหม่จาก Cleveland Clinic สหรัฐ พบว่า การไม่ออกกำลังกาย อาจส่งผลร้ายมากกว่าการสูบบุหรี่ และอาจเป็นโรคเบาหวานรวมถึงโรคหัวใจด้วย การวิจัยนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 122,000 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มาใช้บริการลู่วิ่งออกกำลังกายที่โรงพยาบาล ระหว่างปี ค.ศ. 1991 ถึง 2014

โดยนักวิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วย รวมถึงอัตราและสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยบางส่วน และนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้ป่วยเหล่านี้ นักวิจัยใช้ข้อมูลจริงจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายจากกลุ่มตัวอย่างจริง นั่นคือ ให้วิ่งบนสายพานหรือลู่วิ่งเทรดมิลล์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในสารว่า JAMA Network Open โดยนายแพทย์วาเอล แจเบอร์ (Dr.Wael Jaber) ผู้ร่วมจัดทำรายงาน ระบุว่า “ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายหรือมีร่างกายไม่แข็งแรง จะมีโอกาสเสียชีวิตเทียบเท่าหรือมากกว่าคนที่สูบบุหรี่หรือเป็นโรคความดัน รวมทั้งเบาหวาน และมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยโรคไตถึง 2 เท่า และความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่สูบบุหรี่ และเมื่อกับกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายเป็นประจำมากที่สุดแล้ว พบว่า ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าถึง 5 เท่า และความเสี่ยงนี้ยังเกิดได้ทุกเพศทุกวัยด้วย

รวมถึงการออกกำลังกายในทุกระดับสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ ด้านนายแพทย์จอร์แดน เม็ตซ์ล (Dr.Jordan Metzl) แห่งฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า โรคเบาหวานและโรคหัวใจ ถือว่าเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด ในแต่ละปีต้นทุนในการรักษาสองโรคนี้เฉพาะในสหรัฐฯ สูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งการกระตุ้นให้ผู้ป่วยและคนทั่วไปออกกำลังกายมากขึ้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มหาศาล” เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจึงช่วยลดความเสียงในการเป็นโรคร้ายแรงได้นั่นเอง งั้นเราไปออกกำลังกายกันเถอะ