“เขมรโวย”ร้องทวงคืนโขนจากไทย

login 4 news

อยู่ดีๆ ก็มีดราม่าแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับวงการนาฎศิลป์ นั่นเป็นเพราะประเทศกัมพูชาได้ยื่นเรื่องผ่านองค์การ ยูเนสโก ให้ทวงคืนวัฒนธรรมการแสดงโขนจากประเทศไทย เพราะถือว่าโขนเป็นวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีทั้งนักวิชาการด้านนาฏศิลป์วัฒนธรรมและคนในโลกออนไลน์ต่างให้ความเห็นกันว่าทางเขมรหรือประเทศกัมพูชาเองก็ยังส่งคนมาเรียนศิลปะโขนในประเทศไทย จะเป็นไปได้อย่างไรที่โขนจะกำเนิดจากประเทศเขมร

ซึ่งในเรื่องราวของวัฒนธรรมการแสดงโขนนั้นหากจะพูดกันตรงๆ มันก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางศิลปะนาฏศิลป์ที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในท้องถิ่นภูมิภาคเอเชีย เพราะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไทยหรือลาว และแม้แต่อินเดียก็ยังอยู่ในรากวัฒนธรรมเดียวกัน เพียงแต่การแสดงร่ายรำต่างๆ จะมีการดัดแปลงให้แตกต่างตามท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่

ดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จริงๆ แล้วเป็นมรดกของโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะถือลิขสิทธิ์