ไวรัสลงกระเพาะ อันตรายมากกว่าที่คุณคิด

login 4 health

(รูปจากHonestDocs)

โรคต่างๆ ที่เกิดจากการทานอาหารนั้นมีเยอะมาก เกิดจากอาหารที่ไม่สะอาดบ้าง รวมถึงภาชนะที่เราใช้ทานอาหารไม่สะอาดพอก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมากมายได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคท้องเสีย โรคกระเพาะ เป็นต้น และวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคไวรัสลงกระเพาะกันว่า คืออะไร มีอาการของโรคแบบไหน เพื่อให้เรานั้นได้สังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเอง และหากมีอาการใดๆ จะได้ไปพบแพทย์อย่างทันท่วงที

ไวรัสลงกระเพาะ คือ ภาวะที่กระเพาะอาหารและลำไส้ติดเชื้อไวรัสที่มาจากอาหารและน้ำดื่มที่มีไวรัส หรืออาจไปคลุกคลีกับผู้ป่วยและไปสัมผัสกับน้ำลาย อุจจาระของคนป่วย เป็นต้น

สาเหตุของโรค คือ การทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนไวรัส รวมทั้งการทานอาหารจากภาชนะที่ไม่สะอาด อยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัส

โรคนี้เป็นได้ทุกวัย แต่วัยที่เป็นแล้วอันตรายมากที่สุด คือ เด็กที่มีอายุ 3 เดือน-3 ปี เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ และชอบหยิบอาหารหรือสิ่งของเข้าปากโดยไม่ระวัง

การรักษาโรค คือ ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ดื่มน้ำให้มากๆ หลังอาเจียนหรือถ่ายท้อง เพราะร่างกายของเราเสียน้ำไปมาก ทานอาหารที่ย่อยง่าย ดื่มน้ำเกลือแร่

การป้องกันล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทานอาหาร พยายามรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะเก้าอี้และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ

ทั้งหมดนี้คือ ความรู้ในเรื่องของโรคไวรัสลงกระเพาะที่หลายคน ควรให้ความสนใจ เพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งหากมีอาการผิดปกติข้างต้น ควรพบแพทย์ทันที เพราะถ้าปล่อยไว้นานจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง รักษายากมากขึ้น แต่สิ่งที่จะช่วยป้องกันโรคได้ดี คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ