ไม่ได้ยินแบบไหน ถึงเรียกว่า หูตึง

login 4 health

สำหรับปัญหาของผู้สูงอายุ ที่ค่อนข้างพบกันบ่อยคือ การสูญเสียการได้ยิน ซึ่งเกิดจากประสาทหูชั้นในค่อยๆเสื่อมไปตามอายุ ที่เพิ่มขึ้นและอาการหูตึงในผู้สูงวัย จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มากเท่าไหร่ก็ตามกับโรคร้ายและอื่นๆ แต่ก็กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นอย่างมากและอาจเกิดปัญหา ต่อการสื่อสารกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้น มักจะเข้าใจผิดเรื่องการรับประทานยาหรือดูแลตนเองส่งผลเสียต่อร่างกาย และโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ และผู้สูงอายุ ตัวออกจากสังคมเนื่องจากขาดความมั่นใจ จนเกิดภาวะเครียดและเป็นโรคซึมเศร้าได้

สำหรับสาเหตุหลักของอาการ หูตึง ในผู้สูงอายุนั้น เกิดจากเส้นประสาทและเซลล์ขนในหู ชั้นในเสื่อมลงตามอายุส่วนเซลล์ขน ส่วนฐานของหูนั้นก็เริ่มจะเสื่อมก่อน ส่งผลให้เมื่ออายุมากขึ้น จะไม่ได้ยินเสียงแหนมความถี่สูง จากนั้นความเสื่อมก็จะค่อยๆลามไปถึง ช่วงความถี่กลางซึ่งเป็นระดับของเสียงพูด จึงทำให้ผู้สูงอายุเริ่ม ที่จะฟังไม่ชัดเจน โดยเริ่มแสดงอาการเมื่ออายุ เริ่มที่ประมาณ 60 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้แล้วนั้นโรคเรื้อรัง และการรับประทานยาบางชนิด อาจเป็นปัจจัยศาสตร์หูเสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วยเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น โดยบางกรณีหากปล่อยทิ้งไว้ในสภาวะหูตึงอัดเพิ่มทำให้หูตึง ขั้นรุนแรงได้เช่นกัน สำหรับการวินิจฉัยโรค ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคหูตึง ควรที่จะพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย โดยการพูดคุยซักประวัติดูลักษณะ อาการและภาวะการได้ยินเบื้องต้นและควรที่จะตรวจหู อย่างละเอียดตั้งแต่หูชั้นนอก หูชั้นใน แก้วหูบางกรณี อาจมีการตรวจระบบประสาทและเส้นประสาทสมองด้วย และควรตรวจพิเศษ เช่น การตรวจการได้ยินเพื่อประเมินระดับ ความสูญเสียการได้ยินนั่นเอง เช่นกัน