ไฟป่ารุกรามหนักที่พรุควนเคร็ง

login 4 news

กว่า 10 วันแล้วนะคะที่เกิดจากอาการไฟไหม้ป่า พรุควนเคร็ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และคาดว่าจะส่งผล ทำให้เกิดความเสียหายทั้งป่าพรุ และพื้นที่การเกษตรไม่ต่ำกว่า 120 ไร่ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจำกัดวงไฟป่า ให้สามารถที่จะจำกัดความเสียหายได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นที่ ที่กำลังเกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ที่เผชิญความแห้งแล้ง มาเป็นเวลายาวนานติดตาม รายงานจากคุณสนธยาแก้วค่ะและเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่า จากหลายจังหวัดกว่า 100 นาย ระดมกำลังเข้าควบคุมไฟที่ลุกไหม้ อย่างรุนแรงบริเวณป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่ตำบลการะเกดอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าการควบคุมเพลิง ทำได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากสภาพป่าพรุมีความแห้งแล้ง รุนแรงมีเศษซากพืชเป็นเชื้อเพลิงปริมาณมาก เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานหลายเดือน

มันจะเกิดทำให้เป็นเชื้อเพลิงขึ้นมา ทำให้ติดเยอะอีกด้วยการควบคุมอารมณ์ ถ้าเราก้าวถึงพื้นที่อย่างง่ายดาย เราอย่างรวดเร็วเราก็ได้ Power ฝนทิ้งช่วง เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน นอกจากจะสร้างความแห้งแล้งรุนแรงแล้ว อย่างทำให้ระดับน้ำ ในป่าพรุลดต่ำกว่าระดับผิวดินมากกว่า 50 cm ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมเพลิง เนื่องจากไฟได้ลุกไหม้อยู่ใต้ผิวดิน เมื่อมีลมพัดแรงและสภาพอากาศร้อน จัดไฟก็จะลุกไม่ขึ้นสู่ผิวดินอีกครั้งแรก เป็นสถานการณ์ไฟลุกไหม้ พื้นที่ป่าพรุควนเคร็งในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง แม้เจ้าหน้าที่จะมีการฉีดน้ำ เพื่อควบคุมเพลิงแต่ก็ยากต่อการที่จะควบคุมเพลิง ให้อยู่ในวงจำกัดเนื่องจากมีเชื้อเพลิง เป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็คือ ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่ป่าไม้แห้งแล้งเป็นอย่างมากครับ

ไฟได้ลุกไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่อำเภอชะอวด และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเวลากว่า 10 วันแล้ว ทำให้พื้นที่สาธุและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมันได้รับ ความเสียหายรวมกว่า 1,200 ไร่ ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรหลายคน สูญเสียรายได้นับแสนบาทและยังสร้างความกังวลเป็นอย่างมาก ให้กับชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณ โดยรอบป่าพรุควนเคร็ง เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ เพิ่มเติมได้อีก หากไฟยังไม่มอดดับลง