ไทยพร้อมพลักดันเศรษฐกิจในอาเซียน

login 4 news

ในการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียนครั้งที่ 5 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวปาฐกถา โดยระบุว่าไทยมีศักยภาพ และความพร้อมในหลายด้าน ที่จะเดินหน้าไปสู่การพัฒนาพร้อมกับภูมิภาค โดยบอกว่าอาเซียนมีพื้นฐาน ที่แข็งแกร่งแต่ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ อันดับ 6 ของโลกมีประชากรกว่า 650 ล้านคน และอยู่ในตำแหน่งที่ประสาท ระหว่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพนำไปสู่กลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของโลกภายในปี 2573 สำหรับปีนี้ต้องมีเป้าหมาย 3 ด้านที่ไทยจะดำเนินการ ให้เป็นรูปประธรรมประกอบไปด้วย การมุ่งสู่อนาคตเตรียมพร้อมสู่ ทุกอุตสาหกรรม 4.0 การส่งเสริมความเชื่อมโยง ทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

รวมไปถึงการสร้างความยั่งยืน ในทุกมิติกรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก ผังประเทศไทยหรือว่าต้องระบุว่าปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดขนาดใหญ่ ในอาเซียนโดยมีขนาดตลาดรวมใหญ่ เป็นอันดับ 2 และมีสภาพคล่องอันดับ 1 ดังนั้น จึงต้องการผลักดันให้โครงการการลงทุน ในอาเซียนโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้น สามารถใช้สลัดทุนเป็นอย่างไรรวมทุนได้มากขึ้น โจทย์ที่เราจะต้องทำงานร่วมกับไม่ใช่ เฉพาะกับการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเป็นผู้ร่วมตลาดนะครับต้อง เป็นภาครัฐนะครับที่ช่วยกันคิดนะครับ

ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถ เกิดการระดมทุนมี ช่องทางการระดมทุนนะครับ แล้วก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ในการระดมทุนของตลาดทุนไทยช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานายภากรกล่าวว่าตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุน ที่มีความต่อเนื่องค่ะ โดยมีการระดมทุนเฉลี่ย ปีละประมาณ 2 แสน 5 หมื่นล้านบาทจากนั้น จึงเชื่อมั่นว่าในอนาคตตลาดทุนไทย จะเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญ ในภูมิภาคก็ยังมีความต้องการระดมทุนค่อนข้างมาก