ใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไป เสี่ยงสมองเสื่อมเร็วขึ้น

login 4 health

สำหรับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารที่มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ได้หลายสิ่งในชิ้นเดียว โดยเฉพาะยุค 5g ที่เป็นกระแสที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ซึ่งจะมีความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเช่นจะมีเมืองอัจฉริยะ รถยนต์ไร้คนขับ การใช้ระบบ gps นำทางรวมไปถึง การใช้เครื่องคิดเลขและอื่นๆ อีกมากมาย โดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บ่อย ๆ อาจจะทำให้สมองที่ ใช้เพื่อความคิดความจำตัดสินใจน้อยลงเรื่อยๆ และเกิดสภาวะที่ทำให้คนไทยสมอง เป็นสนิมอย่างไม่รู้ตัวได้ ซึ่งจะเกิดความเสี่ยง และเกิดการภาวะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยได้เช่นกัน และควรออกกําลังกายแบบแอโรบิก คือ มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไป ต่อครั้ง อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เช่น วิ่งว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เดินเร็ว จะให้ผลทำให้การไหลเวียน ของเลือดดีกระตุ้น การสร้างเซลล์สมองและปรับสมดุล ของสารเคมีในสมอง ช่วยสลายความเครียด ไปในตัวได้และทำให้อารมณ์แจ่มใส และอารมณ์ดีมากขึ้นอีกด้วย

การฝึกลับคมสมองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความจำเป็นที่จะทำให้สมองไม่เสื่อมเร็ว จนเกินไปโดยการฝึกกิจกรรมที่ต้องใช้ ในความคิดเพื่อเพิ่มความสามารถ การทำงานในสมอง เช่นการคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร ที่ไม่ใช่เลขจำนวนมากๆ เช่นการคิดค่ากับข้าว ซื้อของใช้รายวัน เป็นต้น อาจคิดในใจคิดในกระดาษก็ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในความคิดให้แก่ตัวท่านเอง หรือฝึกทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำเช่นใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับช้อนทานข้าว ฝึกการจับปากกา หรือ ดินสอ เขียนหนังสือหรือจับแปรงสีฟัน รายการแปรงฟันขับรถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง เป็นต้น หรือในกรณีของผู้สูงอายุ ควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ควรอยู่จับเจ้าที่บ้านคนเดียว เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย และมีการพบปะพูดคุยกัน ในการสร้างสรรค์กับผู้อื่น จะช่วยกระตุ้นการทำงานในสมองได้ดีมากยิ่งขึ้น