ใช่หรือไม่? ผู้สูงอายุกลั้นปัสสาวะไม่ได้

login 4 health

หลายครั้งที่เราคงเคยได้ยินผู้สูงวัย คุณตา คุณยาย บ่นว่าไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลย เพราะกลัวว่าปวดปัสสาวะแล้ว จะกลั้นไม่ได้การที่คนเราอายุมากขึ้น แล้วกลั้นปัสสาวะไม่ได้เป็นความจริง หรือไม่ความเข้าใจนี้ ถูกต้องเพียงบางส่วน การที่คนเรากลั้นปัสสาวะลำบาก หรือไกลไม่ได้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อร่างกายเราอายุมากขึ้น เมื่อคนเราอายุมากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้  การทำงานของกระเพาะปัสสาวะ เสือกลงครับในคนไข้บางคน มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะที่ดีมากเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน หรือหูรูดเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถกดตัวหรือคลายตัวได้ตามปกติ ส่งผลทำให้กลั้นปัสสาวะได้ยากขึ้น

ในผู้สูงอายุบางคนมีความเสื่อม ของระบบขับถ่ายปัสสาวะส่งผล ให้มีปริมาณปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะ หลังจากที่เราปัสสาวะเสร็จ ไปปกติก็เลยทำให้เรามีอาการปวดปัสสาวะได้ บ่อยกว่าตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาว ล้มปุ๊บว่าบ่อยครั้งที่เพศชายสูงอายุ มีภาวะต่อมลูกหมากโต ส่งผลทำให้มีการปัสสาวะเล็ดได้ ผู้สูงวัยมีการสร้างปัสสาวะ ในช่วงเวลากลางคืนมากขึ้นส่งผล ทำให้เราเข้านอนไปแล้วจะต้องตื่นเพื่อลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยขึ้น อาการที่เกิดขึ้นจากที่ผมได้กล่าวมานั้น บางคนเกิดขึ้นช้าบางคนเกิดขึ้นเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ สุขภาพ ของผู้สูงอายุเป็นหลัก ความรุนแรงมีตั้งแต่ปัสสาวะเล็ดปริมาณน้อย เปื้อนกางเกงไปจนถึงปัจจุบัน ในปริมาณที่มากขึ้นครับผู้สูงวัย บางรายอาจจะมีอาการปัสสาวะเล็ด เวลาไอหรือจามบางคนปวดปัสสาวะแล้ว กลั้นไม่อยู่ล่างออกมาเลยก็มี ส่งผลทำให้เกิดความกังวลใจ และความหายเป็นอย่างมากจนไม่กล้า จะออกไปไหน หากท่านมีอาการดังกล่าวไม่ต้องอาย หรือกังวลไปนะคะอาการปัสสาวะเล็ดกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ในผู้สูงอายุสามารถรักษา และแก้ไขได้ โดยใช้ ยา ที่คุณรับประทานอยู่เป็นประจำ อาจจะมีผลทำให้ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะผิดลองปรึกษาแพทย์ พร้อมกับนำยาไปให้ดู เพื่อที่จะได้ช่วยปรับยา ให้เนื่องจากภาวะปัสสาวะเล็ด ในผู้สูงวัย แต่ละแบบมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ออกไปครับข้อที่ 2 พยายามลดการดื่มสุราหรือดื่มกาแฟ เนื่องจากสารทั้งสองนี้มีฤทธิ์ ในการขับปัสสาวะ หลังจากที่ปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอแนะนำ ให้ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ และทวารหนักให้แห้ง และสะอาดนะครับข้อ 4 ครับหากจำเป็นจะต้องเดินทางไปไหน ขอแนะนำว่าจะนุ่งกางเกงอนามัย หรือพร่ำเพ้อ สำหรับผู้ใหญ่เป็นตัวช่วยครับในกรณีถ้าตรวจปัสสาวะแล้ว ไม่สามารถกั้นได้กางเกงอนามัยธรรมะ สำหรับผู้ใหญ่จะเป็นตัวช่วยคุณได้อย่างดีเห็นไหม ว่าอาการกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไป ตามวัยและเป็นภาวะที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ยาก