ใจสั่นบ่อยๆ สัญญานอันตราย ภัยร้าย

login 4 health

(รูปจาก phyathai3hospital)

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  เป็นความผิดปกติที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือด และออกซิเจน สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันกะทันหัน จากคราบไขมันและก้อนลิ่มเลือดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ มีหลอดเลือดแดงหลัก 2 เส้น เรียกว่า หลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ ด้านขวา 1 เส้น และด้านซ้าย 1 เส้น ซึ่งด้านซ้ายจะแตกแขนงออกเป็น 2 เส้นใหญ่

อาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนั้น คือ เจ็บหน้าอก เหมือนถูกกดหรือถูกบีบ มีเหงื่อออก ใจสั่น ปวดร้าวไปถึงกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย หรืออาจเป็นกรดไหลย้อน รวมทั้งคลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดรุนแรงแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีอาการจนถึงตอนที่ได้รับการรักษา หลอดเลือดและจำนวนเส้นเลือดตีบมากน้อยแค่ไหน มีโรคประจำตัวหรือไม่ เช่นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ต้องให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วอย่างทันท่วงที ก่อนที่กล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงจะตายลงในที่สุด รักษาด้วยการดูจากผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( Electrocardiography , ECG )  ได้แก่ แบบ ST elevation MI ( STEMI ) ซึ่งหลอดเลือดมีการอุดตัน 100% และแบบ Non-ST elevation acute coronary syndrome ( NSTE-ACS ) ซึ่งหลอดเลือดมีการตีบที่รุนแรง การรักษาจึงแบ่งออกตามผลการตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

STEMI : การทำให้หลอดเลือดที่อุดตัน หายอุดตันและทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจต่อไป มีวิธีการอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจชนิดพิเศษดูดเอาลิ่มเลือดออกพร้อมกับการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและตามด้วยการใส่ขดลวดค้ำยัน และการให้ยาละลายลิ่มเลือด

NSTE-ACS : มีการประเมินความเสี่ยงของโรคเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและช่วยบอกการพยากรณ์โรคในระยะสั้นได้