โรคเบาหวานที่คุณต้องรู้

โรคเบาหวานที่คุณต้องรู้

ทุกวันนี้ “โรคเบาหวาน” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรค ที่มีคนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ในประชากร 10 คน จะมีหนึ่งคนที่เป็น โรคเบาหวาน และบางคนไม่ทราบด้วยซ้ำ ว่าตัวเองกำลังเป็นโรคนี้หยุด นอกจากนี้ครับสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตัวกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ความเชื่อที่ว่าถ้าป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว

สักวันจะต้องถูกตัดอวัยวะ บางส่วนทิ้งไปคำตอบก็คือ ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ป่วยเกือบ 1 ล้านราย ที่ต้องตัดอวัยวะบางส่วนคิดไป ทั้งนี้เพราะเกิดจากการติดเชื้ออวัยวะส่วนปลายครับอย่างเช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า และโดยเฉพาะที่ผา มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดแผลเรื้อรังง่ายๆนั้นเขาว่า

1.เส้นประสาทส่วนปลายเกิด อาการเสื่อมทำให้ผู้ป่วยได้รับรู้ ถึงความรู้สึกเจ็บปวด หากเกิดแผลทำให้ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

2.อาการข้างเคียง ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือด ส่วนปลายตีบตันของ โรคเบาหวาน ทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดมาเลี้ยง เกิดภาวะเนื้อตายหรือเสียหายให้ช้าครับ

3.การป่วยเป็น โรคเบาหวาน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย หากควบคุมโรคได้ดี ระดับน้ำตาลสูงความสามารถ ในการกำจัดเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว จะลดลงส่งผลให้เชื้อโรคลุกลามได้ง่ายๆ ขึ้นครับ

4.การป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทำให้เกิดภาวะเส้นประสาทอัตโนมัติ เสื่อมทำให้ร่างกาย ไม่เบื่อหิวหนังบริเวณนั้น จึงอาจจะแห้งและผ่าน

ซึ่งหากเรา จึงเกิดแผลก็อาจจะติดเชื้อได้ ง่ายเช่นเดียวกัน ทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเป็นแผลที่หายช้า และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้ว ก็ลุกลามได้ง่ายส่งผล ให้ผู้ป่วยจำเป็นต้องตัดอวัยวะบางส่วน ที่ติดเชื้อทิ้งไปในที่สุด

แต่ยังไงก็ตาม หากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน สามารถดูแลสุขลักษณะของอวัยวะ ส่วนปลายอย่างเช่น มือและเท้า ได้เป็นอย่างดี ก็จะลดความเสี่ยง ที่จะมีโอกาสเป็นแผลเรื้อรังได้ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยง การเดินเท้าเปล่า เพราะอาจจะเกิดบาดแผล โดยที่เราไม่รู้ตัวระวังการตัดเล็บมือเล็บเท้า แล้วก็ระมัดระวังการตัดเข้าเนื้อ ก็อาจจะเกิดบาดแผลได้ และสุดท้าย หากมีความผิดปกติที่มือและเท้าอย่างเช่น ชา บวม หรือมีน้ำเหลืองไหล ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัย โดยด่วนเลยครับ