โรคฮีทสโตรกคือโรคที่มากับอากาศร้อนจัด…

สำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน ซึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมาอากาศนั้นก็ร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเดือนที่ร้อนจัดของไทยนั้น ก็ส่งผลกระทบทำให้ผู้คนป่วยไข้และป่วยกันได้ง่าย โรคที่มากับอากาศร้อนนั้นคือโรค โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) คือโรคหนึ่งที่มักเป็นในช่วงหน้าร้อน และถ้าปล่อยให้ร่างกายเกิดโรคนี้โดยไม่รีบรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งโรคฮีทสโตรก หรือจะเรียกว่า โรคลมแดด  เป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่เกิดจากความร้อน ซึ่งมีความรุนแรงมากสุด โรคฮีทสโตรกเป็นโรคที่เกิดจากความร้อน และจะเกิดเมื่อเราได้รับความร้อนจนอุณหภูมิในร่างกายมีปริมาณสูงมากเกิน 40 องศาเซลเซียส โดยจะมีอาการเตือนต่อไปนี้ เมื่อยล้า อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ำมาก ปวดศีรษะ หน้ามืด ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ รูขุมขนปิดจนระบบเหงื่อระบายออกไม่ได้ หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ เกร็งกล้ามเนื้อ ชัก รูม่านตาขยาย ความรู้สึกตัวค่อยๆ ลดลง อาจหมดสติ หัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนของเลือดและระบบสมอง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา หัวใจอาจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิต โดยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดโรคฮีทสโตรกสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ผู้ที่ต้องทำงานในสถานที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน ฯลฯ นักกีฬา ทหารที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อเจอกับอากาศร้อนจัด  วิธีป้องกันตัวเองจากโรคฮีทสโตรกมีดังนี้

  • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะเป็นการทำให้อุณหภูมิในร่างกายยิ่งสูงขึ้น ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
  • ใส่ใจควรดูแลเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในรถที่ปิดสนิทและจอดในที่มีแดดและอากาศร้อนจัด พยายามให้อยู่ในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวก
  • สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด คือพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีอากาศร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน และหากต้องออกจากบ้าน ควรดื่มน้ำก่อนอย่างน้อย 1-2 แก้ว เพื่อช่วยให้ภายในร่างกายปรับอุณหภูมิได้อย่างปกติ
  • การทำงานในสภาพที่มีอากาศร้อนจัดนานๆ ควรออกกำลั งกายนอกอาคารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีเพื่อให้ร่างกายทนต่อความร้อนได้
  • ใน 1 วันนั้นควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันแม้ไม่ใช่ช่วงอากาศร้อนก็ตาม
  • พยายามหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เกิดความร้อน อึดอัด ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ง่าย เหมาะกับอากาศในช่วงหน้าร้อน
  • การใช้ครีมกันแดดทุกวันเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยต้องเลือกที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป