โรคฮิสทีเรีย กับปัญหาสุขภาพ

login 4 health

คนหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของ โรคฮิสทีเรีย มาไม่มากก็น้อย แต่รู้จักมันในบทบาทของโลกหนึ่งที่เกิดขึ้น กับผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูง ก็เลยตอบสนองมันด้วย การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาความเชื่อ ที่ว่าโรคฮิสทีเรียคือโรคขาดเซ็ก ไม่ได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือ ไม่จริง ไม่ใช่โรคจิตใจ ความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผู้หญิงที่ทำตัวผิดจารีต หรือ ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัว จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮิสทีเรียโรคติดเซ็กส์จริงๆ แล้ว คือโรคนิมโฟมาเนียที่เกิดจากสาร ในสมองและฮอร์โมนในร่างกายทำงานผิดปกติ จนมีความปรารถนาทางเพศสูง ส่วนร่วมพิธีเวียนนั้นเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชาย

มีสาเหตุหลัก มาจากการที่จิตใจถูกกระทบกระเทือน อย่างรุนแรง ซึ่งมีลักษณะอาการ 2 ลักษณะค่ะลักษณะแรกคือ โรคประสาทฮิสทีเรีย ที่เกิดจากการที่เราเครียดมากเกินไป หรือเกิดจากการสูญเสียอย่างรุนแรงเช่นภาวะหลังสงคราม หรือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสภาวะ ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นอาการทางร่างกาย เช่นเป็นอัมพาตชาตาม แขน ขา ไม่ได้มองไม่เห็นหรือ อาจเกิดอาการชักในบางครั้งนะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียความทรงจำ

ในช่วงเวลาที่เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจ อย่างรุนแรงหรือบางที อาจจะเกิดการสร้างตัวตนสมมติ มาแทนที่ตัวเองจะทำให้เกิดอาการ เป็นคนที่มีหลายบุคลิกก็เปลี่ยนได้ค่ะลักษณะที่ 2 คือบุคลิกภาพแบบ ที่เขี่ยจะมีลักษณะลีลาท่าทางการแสดงออกมากเกินกว่า ปกติรวมทั้ง อาจมีค่าที่เชิญชวนพี่ช่วยเหลือ หรืออาจถึงขั้นว่าญวนครั้งนี้ บุคลิกภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจ จากคนรอบข้าง เนื่องจากเขามีความเป็นเด็กในตัวสูง

ซึ่งสาเหตุเกิดมา จากการที่ขาดความรัก ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ต้องการความรักมากที่สุด จึงเกิดอาการโหยหาความรัก ตลอดเวลา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ทางเพศหรือความต้องการที่จะเติมเต็มถังได้ เนื่องจากที่หลายคนเข้าใจ สิ่งสำคัญก็คือคนที่มี โรคฮิสทีเรีย นั้นเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วก็ไม่ได้แกล้ง ทำให้เกิดอาการดังกล่าวด้วย อีกหลายครั้งผู้ป่วยจะไม่รู้สาเหตุ ที่แท้จริงค่ะว่าตัวเองนั้นเป็นอะไร หรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไร เพราะฉะนั้น ค้นหาสาเหตุร่วมกันแล้ว วางแผนเพื่อการรักษาได้อย่างต่อไปจะดีกว่า ตอนนี้เราคงมองว่าพิเศษต่างไป จากหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว เราจะไม่ตัดสินใจว่าเขาเป็นโรค ที่เกิดจากการมองแค่ผิวเผินจากภายนอกจริงแล้ว ในจิตใจของเขาอาจจะแบบเรื่องราวที่ปวดร้าว