โรคหืดหอบในเด็ก

ปัจจุบันโรคภัยนั้นมากมายและรุนแรงขึ้นทุกวันไม่เว้นแม้กระทั่งเด็ก วันนี้เราจะพูดถึงโรคหืดหอบสำหรับเด็กอ่อนที่อายุ 7-8 เดือนขึ้นไปจะพบว่าเป็น โรคหอบหืด ในเด็ก ได้บ่อย โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  เด็กจะเกิดการหายใจลำบาก มีเสียงครืดคราดในอก หายใจเป็นเสียงหวีดๆคล้ายนกหวีด โรคหอบหืดในเด็กนั้นเกิดจากหลอดลมของเด็กมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติหรือผิดปกติ

ทำให้เกิดการหดเกร็งตัวแคบลง เยื่อบุภายในหลอดลมบวมขึ้น และเกิดเมือกเหนียว ส่งผลให้ช่องทางเดินของอากาศในหลอดลมแคบลง ทำให้เกิดอาการหอบหืด โดยจะมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหอบหืด เช่นไรฝุ่นจากที่นอน เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ เชื้อรา แมลงสาบ ควันรถ ควันบุหรี่ หรืออาจเกิดจากพันธุกรรมที่คนในครอบครัวเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วก็ได้ สำหรับเด็กเล็กๆที่มีอายุอยู่ในช่วง 1-2ปีขึ้นไป

โรคหอบหืดมักเกิดตามหลังอาการหวัด ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวรัส และไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้ แต่สำหรับอาการหอบหืดที่เกิดในเด็กวัยเรียนจะเกิดในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ และเมื่อเด็กเล็กเป็นโรคหืด อาจก่อให้เกิดการอักเสบของผนังทางเดินหายใจ ร่างกายก็จะทำการรักษาตัวเองโดยการสร้างพังผืด ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนไป ความยืดหยุ่นไม่เหมือนเดิม ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องมั่นสังเกตอาการของลูกๆเพราะเมื่อเกิดการพังผืดแล้วก็ไม่สามารถทำให้หายไปได้คะ ผู้ปกครองควจจะสังเกตอาการดังนี้ อาการเริ่มด้วยการเป็นหวัด ไอ มีเสมหะ ถ้าไอมากขึ้นเรื่อยๆมักจะมีเสียงหวีดๆ ในช่วงหายใจออก

เมื่อร่างกายขาดออกซิเจนมากขึ้น ก็จะทำให้หอบมากขึ้น ปากซีดเขียว เล็บสีคล้ำ ใจสั่น เกิดการเกร็งตัวของหลอดลมไม่มากแต่เป็นอยู่เรื่อยๆ ไอมากในเวลากลางคืนและเช้ามืด เด็กบางคนมีอาการไออย่างเดียว และมักมีการอาเจียนร่วมด้วย พ่อแม่ควรดูแลเด็กๆให้ดีๆเพราะการไม่ใส่ใจดูแลของคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกน้อย ไม่ค่อยสังเกตพฤติกรรมอาการหอบของลูก รวมทั้งการที่ไม่ศึกษาทำความเข้าใจกับโรคนี้ จะเป็นกระตุ้นให้ลูกมีอาการจัดหืดที่รุนแรงขึ้น อาจส่งผลต่อชีวิตได้อีกด้วย