โรคหน้าร้อน ที่ผู้สูงอายุควรระวัง

login 4 health

ในขณะนี้ในประเทศไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้ เป็นเหตุทำให้ต้องดูแลสุขภาพผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวัง ได้แก่ผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็ก หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นพิเศษและก็ไม่ได้ เนื่องจากสุขภาพร่างกายที่จะไม่ค่อยแข็งแรงประกอบ กับผู้ที่สูงวัยในวัย 60 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ มักจะมีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรัง ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนวัยหนุ่มสาว หากต้องเผชิญกับอากาศร้อนนานๆ อีกด้วย

โรคลมแดด นั้นเกิดจากผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิที่สูงได้รับความร้อนมากจนเกินไป และส่งผลให้การทำงานของระบบไหลเวียนของโลหิต และระบบสมองผิดปกติ ซึ่งสัญญาณเตือนที่สำคัญของโลกนี้ คือ ไม่มีเหงื่อออกแม้จะมีอากาศร้อนหน้าแดงตัวร้อนจัด ขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกกระหายน้ํามากวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะคลื่นไส้ หายใจเร็วอาเจียนเกร็งกล้ามเนื้อ ชัก มึนงง สับสนและม่านตาขยาย

โรคท้องเสีย ในช่วงอากาศร้อน แบบนี้เชื้อโรคต่างๆ เจริญเติบโต ได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอาหารที่บูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ซึ่งถ้ากินอาหารที่ไม่สะอาดลงไปแล้วนั้น อาการท้องเสีย จะตามมาได้ง่ายขึ้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ยึดหลัก กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

โรคผิวหนัง เกิดจากการ ถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆ โดยปราศจากสิ่งป้องกัน ทำให้ผิวหนังของผู้สูงอายุเกิดอาการไหม้เกรียม จึงแนะนำให้ควรดื่มน้ำให้มากๆ เพื่อป้องกันและสร้างความชุ่มชื่น ให้แก่ผิวพรรณ และควรทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสียูวีก่อนออกแดด ประมาณ 20 นาที

ทั้งนี้ควรใส่ใจในสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ด้วยการจัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหลีกเลี่ยง ความอับชื้น เพราะอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และทำให้ไม่สบายตัวได้ และควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ระบบขับถ่ายได้