โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เกิดจากสาเหตุจากอะไร

/ April 10, 2018

หากพูดถึงโรคสมาธิสั้นแล้วจะเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นนั้นเกิดขึ้นแต่ในเด็ก ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ การเข้าสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ก็มีเช่นกัน และอาจส่งผลต่อการงานหน้าที่ ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นโรคนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควร โรคสมาธิสั้น (ADHD) นับเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นไร้ซึ่งสมาธิ โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ (Adult ADHD) เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องสุขภาพจิต ผู้ป่วยมักมีความยากลำบากในการให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่แล้ว อาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ มักมีอาการไม่เด่นชัดเหมือนกับอาการในวัยเด็ก ที่มักมีอาการอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขมากกว่า โดยสาเหตุของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่นั้นยังไม่ค่อยชัดเจนแต่อาจมีปัจจัยบางประการที่อาจเป็นสาเหตุของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โดยสาเหตุที่เป็นไปได้เหล่านั้นมีดังนี้

อาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โดยส่วนมาก ผู้ป่วยหลายคนมักไม่ทราบว่า ตนเองกำลังมีอาการของโรคสมาธิสั้น ถ้าปล่อยเอาไว้อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงานได้อาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มักมีความรุนแรงน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยอาการที่พบได้บ่อยและสังเกตได้ง่ายในผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้น มีดังนี้