โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เกิดจากสาเหตุจากอะไร

หากพูดถึงโรคสมาธิสั้นแล้วจะเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นนั้นเกิดขึ้นแต่ในเด็ก ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ การเข้าสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ก็มีเช่นกัน และอาจส่งผลต่อการงานหน้าที่ ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นโรคนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควร โรคสมาธิสั้น (ADHD) นับเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นไร้ซึ่งสมาธิ โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ (Adult ADHD) เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องสุขภาพจิต ผู้ป่วยมักมีความยากลำบากในการให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่แล้ว อาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ มักมีอาการไม่เด่นชัดเหมือนกับอาการในวัยเด็ก ที่มักมีอาการอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขมากกว่า โดยสาเหตุของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่นั้นยังไม่ค่อยชัดเจนแต่อาจมีปัจจัยบางประการที่อาจเป็นสาเหตุของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โดยสาเหตุที่เป็นไปได้เหล่านั้นมีดังนี้

 • โรคสมาธิสั้นอาจส่งผ่านทางพันธุกรรม โดยอาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของยีน ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ก็จะมีความเสี่ยงของโรคเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีที่ญาติพี่น้อง บิดา มารดา มีอาการของโรคสมาธิสั้น รวมถึงโรคทางสุขภาพจิตอื่น ๆ
 • ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารพิษ เช่น ตะกั่ว
 • เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ความบกพร่องของสมอง และระบบประสาทส่วนกลาง อาจทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่
 • ในระหว่างตั้งครรภ์มารดาสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาบางชนิด ก็อาจทำให้ทารกเป็นโรคสมาธิสั้น และส่งผลต่อเนื่องมาในช่วงวัยผู้ใหญ่
 • ในช่วงวัยเด็กอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ จากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว
 • ทารกที่คลอกก่อนกำหนด มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นทั้งในวัยเด็กและในวัยผู้ใหญ่

อาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โดยส่วนมาก ผู้ป่วยหลายคนมักไม่ทราบว่า ตนเองกำลังมีอาการของโรคสมาธิสั้น ถ้าปล่อยเอาไว้อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงานได้อาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มักมีความรุนแรงน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยอาการที่พบได้บ่อยและสังเกตได้ง่ายในผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้น มีดังนี้

 • มีปัญหาทางการเรียนรู้ อาจรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มักจะรุนแรงขึ้นในผู้ใหญ่ที่มีสมาธิสั้น
 • อาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มักมีความอดทนต่ำต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมที่จะระเบิดอารมณ์เสมอ ไม่สามารถอดทนรอคอยบางสิ่งบางอย่างได้นาน นั่งอยู่เฉยไม่ได้ ต้องเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำทั้ง ๆ ที่สิ่งที่กำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จลุล่วง
 • ผู้ป่วยมักมีอารมณ์ขึ้นลง ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย กระวนกระวายใจ อยู่ไม่เป็นสุข
 • ผู้ป่วยจะมีความสับสนและปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญ ทักษะการจัดการเวลาที่ไม่ดี
 • ปัญหาเกี่ยวกับการงาน วางแผนการทำงานไม่ดี ไม่สามารถทำให้งานเสร็จลุล่วงได้ ไม่สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน