โรคร้ายอันตราย ถ้าคุณแปรงฟันไม่สะอาดพอ

login 4 health

เชื่อหรือไม่ การแปรงฟันไม่สะอาด อาจส่งผลทำให้ฟันผุ หรือเกิดโรคในช่องปากได้ แต่หารู้ไม่ ยังเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมามากมาย วันนี้เราจะไปดูกัน

1. โรคหัวใจ ถ้าคุณนั้นฟันผุและทำให้เหงือกอักเสบ เชื้อโรคที่เหงือกอาจเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว สุดท้ายเลือดจะไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบและเกิดภาวะหัวใจวายได้
2. โรคฝีในสมอง เมื่อสุขภาพในช่องปากไม่ดี อาจสะสมแบคทีเรียชนิดต่างๆ ทำให้เกิดเชื่อโรคในช่องปาก เมื่อสะสมไปนานๆ อาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคบางชนิดอาจสะสมอยู่ในสมอง และอาจกลายเป็นโรคฝีในสมองได้
3. ติดเชื้อทางเดินหายใจ หากเรานั้นเกิดอาการสำลักน้ำลาย และนำเชื้อโรคจากช่องปากเข้าไปในปอด อาจทำให้ปอดติดเชื้อ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวม ปอดอักเสบ หรือหอบหื่นได้
4. โรคเบาหวาน หากเรามีฟันผุหลายซี่ และเกิดภาวะแทรกซ้อนในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะหากอินซูลินลดน้อยลง ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคเบาหวาน หรืออาจทำให้คนที่ป่วยอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น
5. การคลอดบุตรก่อนกำหนด หากคุณนั้นกำลังตั้งครรภ์ และมีเชื้อโรคอยู่ในปาก อาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย จนคลอดก่อนกำหนดหรือทารกมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะโรคปริทันต์อักเสบ (รำมะนาด) ที่ทำให้เป็นเหงือกอักเสบรุนแรง และทำลายกระดูกร่องฟันทำให้ร่องเหงือกลึก เป็นที่สะสมของเชื้อโรค เป็นต้น

เพราะฉะนั้นเรานั้นควรแปรงฟันอย่างน้อย 2-3 ครั้งหรือจะใช้น้ำยาบ้วนปากระหว่างวัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อโรคในช่องปาก และเพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากของเราต่อไป