โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัย คนใกล้ตัวต้องดูแล

โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัย ภาวะอันตรายที่อาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้แต่ก็มักจะมีสัญญานเตือนที่ผู้ใกล้ชิดสามารถช่วยสังเกตและป้องกันได้ และโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มักจะมีสาเหตุดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมองบางชนิด ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย และความเสื่อมของร่างกาย ทำให้รู้สึกไม่สุขสบายใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมจึงเกิดความเคลียดได้ง่ายขึ้น ความเจ็บป่วยบางอย่าง เช่นโรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคต่อมไทรอย เป็นต้น

การเจ็บป่วยทางกายที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสมองโดยตรงแต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด เช่นโรคหัวใจ โรคไต โรคมะเม็ง โรคเบาหวาน ผลข้างเคียงจากการกินยาบางชนิด และมีเหตุร้ายแรงสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ เช่นการสูญเสียคู่ชีวิต สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และมักจะมีอาการดังนี้ รู้สึกเบื่อหน่าย สนใจในสิ่งต่างๆน้อยลง ไม่อยากทำอะไรที่ตัวเองเคยชอบ รู้สึกเศร้า หรือว่าเสียใจอย่างไม่มีเหตุผล เสียใจง่าย น้อยใจง่าย ร้องไห้ง่ายๆ รวมถึงรู้สึกท้อใจ นอนไม่หลับ หลับๆตื่นๆ ตื่นเช้ากว่าปกติ หรือว่าบางคนอาจจะนอนมากขึ้นหลับทั้งวันทั้งคืนนอนขี้เซา รู้สึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ไม่เบิกบาน ห่อเหี่ยว หดหู่หรือเซ็ง เบื่ออาหาร ไม่ค่อยหิว

ของที่เคยชอบกลับไม่อยากกิน น้ำหนักลดลงหรือบางรายอาจจะอยากกินของที่ไม่เคยกิน รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง กำลังวังชาน้อยลง รู้สึกไม่ค่อยแข็งแรง และบางรายอาจบ่นเกี่ยวกับอาการทางร่างกายหลายอย่างที่ตรวจไม่พบสาเหตุ เคลื่อนไหวช้าลง หรือในบางรายอาจจะเคลื่อนไหวมากขึ้น รู้สึกกระวนกระวาย รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า รู้สึกผิด หรือรู้สึกแย่กับตัวเอง คอยแต่จะกล่าวโทษตัวเอง ไม่มีสมาธิ ขี้หลงขี้ลืม โดยเฉพาะจะลืมเรื่องใหม่ๆ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง