แม่น้ำทั่วโลก ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ

login 4 news

สำหรับผลกระทบต่อปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ ต่อมนุษย์นั้นก็จะทำให้คนมันดื้อยามากขึ้น เพราะว่าร่างกายนั้นไปรับยาปฏิชีวนะ โดยไม่รู้ตัวจับยาเหล่านี้ที่กระจายลงแหล่งน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่น่าวิตก สำหรับการสำรวจ ในครั้งนี้ทางธรรม โดยมหาวิทยาลัย York ในประเทศอังกฤษ โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเขาเก็บตัวอย่างจากแม่น้ำ 711 สายจาก 72 ประเทศทั่วโลก โดยให้นำตัวอย่างนี้ น้ำตัวอย่างนี้ไปแช่แข็งแล้ว ก็ส่งไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ผลการสำรวจ พบว่าร้อยละ 65 ของแม่น้ำที่มีการทดสอบเนี่ยล้วงแต่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ

ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย และแอฟริกา และประเทศที่สถานการณ์รุนแรงที่สุดก็คือ บังกลาเทศ ที่พบการปนเปื้อนของยาเมโทรนิดาโซล มากกว่า 300 เท่าของมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งยาตัวนี้ เป็นยาที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ส่วนที่ทวีปแอฟริกาสถานการณ์นั้น ถือว่าเข้าขั้นวิกฤต เพราะว่าร้อยละ 35 ของแม่น้ำในทวีปนี้ มียาปฏิชีวนะเกินมาตรฐาน รองลงมาคือทวีปเอเชียอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรปและโอเชียเนีย และแหล่งที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดมาก จะอยู่ใกล้กับโรงบําบัดน้ําเสียบ่อขยะ หรือว่าจุดที่คนนำขยะมาทิ้ง และนอกจากนี้ก็ยังพบว่า ปัญหาประเทศที่มีปัญหาความไม่มั่นคง ทางการเมืองก็จะมีการปนเปื้อน ของยาปฏิชีวนะสูงตามไปด้วยค่ะ

สิ่งที่น่าสงวน สำหรับประเทศไทย ก็คือว่าเรายังไม่มีมาตรฐานการ ตรวจการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในแม่น้ำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งๆที่เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ เพราะว่าการปนเปื้อนในแหล่งน้ำนั้นจะส่งผลกระทบทางร่างกายมนุษย์แล้ว ก็ระบบนิเวศถ้าคนเราไปว่ายน้ำ ควรเอาน้ำมากินแล้วแล้วคุณก็ได้รับยานั้นส่วนหนึ่ง ก็ย่อมมีความเสี่ยงได้คนว่ายน้ำ ถ้าคนไม่มีแผลมีโอกาส แม้ว่าไม่จำเป็นคือหมายถึงว่าปฏิชีวนะเดี๋ยว ถ้าเรานะว่าตื่นแล้วเราไม่ได้จะตัดออกแล้ว ก็จะได้ปฏิชีวนะได้น้อย ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในตัวเราดื้อได้