แพ้อาหาร ที่คุณอาจไม่รู้

login 4 health

(รูปจาก cot)

ภูมิแพ้อาหาร (Food allergy) เป็นปฏิกิริยาที่ผิดปกติของร่างกายต่ออาหาร มีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อย

สาเหตุของภูมิแพ้อาหาร

ภูมิแพ้อาหารเกิดจาก ร่างกายมีความไวต่อคุณภาพอาหารมากเกินไป จึงสร้างแอนติบอดีขึ้นมา โดยร่างกายจะมีการปลดปล่อยสารก่อภูมิแพ้ (histamine) และสารอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เราสามารถแพ้อาหารที่มีโปรตีนสูงๆ ได้ เช่น นมวัว ไข่ ถั่ว งา ถั่วเหลือง แป้งสาลี ถั่วเมล็ดแข็ง อาหารทะเลฯลฯ

อาการแพ้อาหารต่างๆ  เกิดจากแอนติบอดีที่เรียกว่า immunoglobulin IgE จะเกิดขึ้นตอนที่รับประทานอาหาร หรือหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร  อาการแพ้จะเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร อาการของภูมิแพ้อาหาร

อาการแพ้อาหารอาจมีหนึ่งอาการหรือหลายอาการดังต่อไปนี้

มีผื่นร่วมกับอาการคัน คันจมูกและดวงตา  จามและน้ำมูกไหล  คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีอาการปวดแบบเป็นตะคริว อาการแพ้รุนแรง เป็นอาการแพ้อาหารที่รุนแรงที่สุด อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยหอบหืดที่ไม่ได้รับการรักษา หากร่างกายของคุณมีอาการแพ้ ให้หยุดรับประทานอาหารใดๆ ที่คุณสงสัยว่าจะแพ้ นอกจากนี้  ปัจจัยหลายประการที่เพิ่มความเสี่ยงการแพ้อาหาร ได้แก่  การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่กำเนิด  อายุ โดยการแพ้อาหารมักพบได้มากที่สุดในเด็กเล็ก และการเป็นโรคหอบหืด คุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภูมิแพ้อาหาร และอาการแพ้อาหาร รวมทั้งให้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่คุณแพ้ด้วย

นอกจากนี้ คุณยังควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยผิวหนังหรือสูดดมอาหารที่คุณแพ้ แนะนำให้จดจำอาการต่างๆ ที่พบได้ทั่วไปของการแพ้อาหารที่มีต่อผิวหนัง ระบบการย่อยอาหาร และระบบทางเดินหายใจ เมื่ออาการแพ้อาหารเกิดขึ้นอย่างรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที แค่นี้คุณก็สามารถหลีกเลี่ยงจากอาการแพ้อาหารได้แล้วล่ะ