แนะนำการทานโปรตีน ในแต่ล่ะวัน

login 4 health

ถ้าทานอาหารในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเราได้ โดยเฉพาะประเด็นที่เราทานในแต่ละวัน วันนี้เราจะมาแนะนำการทานโปรตีนที่เหมาะสม ในแต่ละวันกันค่ะ ถ้าในวันนี้จะเป็นคำแนะนำการทานโปรตีน สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและอายุมากกว่า 15 ปีเท่านั้น เพราะเป็นสารอาหารที่สำคัญของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแรง ทำให้เราสามารถยืน เดินและใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นโปรตีนเป็นสารอาหารที่ซ่อมแซมร่างกาย และร่างกายและโปรตีนในการสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อใช้งานอีกด้วย

หากเราทำปริมาณโปรตีนที่น้อยเกินไป จะส่งผลต่อมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง ทำให้เราเนี่ยสูญเสียความแข็งแรงของร่างกายได้ นอกจากนั้นก็ทำให้ระบบการซ่อมแซมร่างกายมันแย่ลงด้วยค่ะ แต่หากรับทางโปรตีนมากเกินไปจะเป็นผลเสียต่อไป ทำให้ไปของเรานั้นทำงานหนักขึ้น ในการกำจัดโปรตีนสูงเกินไปอาหารที่มีโปรตีนได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และถั่วเหลือง เราจะมาเริ่มต้นกันก่อน ในเรื่องของการเลือกทานเนื้อสัตว์ ว่าจะให้เราควรเลือกทานแบ่งเป็น 2 ประเภทง่ายๆ ขอบคุณนะคะขาวและเนื้อสีแดง และสีขาว ส่วนเนื้อสีแดง นั้นจะมีปริมาณธาตุเหล็กที่สูง

แต่เนื่องจากที่มีสีแดงนั้น จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ ที่มีสีขาว ดังนั้นการเลือกพรานเราควรจะสลับทานครั้งหน้า ที่มีสีขาวและเนื้อที่มีสีแดง ตัวอย่างของลักษณะสีขาว ได้แก่ เนื้อปลา เนื้อไก่ และอาหารทะเลและตัวอย่างของและสัตว์สีแดง ได้แก่เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อเป็ด ส่วนประเภทของนม นมที่ควรเลือกทานควรจะเป็นนมที่ไขมันต่ำ ลงที่ไม่มีไขมัน เพื่อให้เราไม่ได้รับไขมันอิ่มตัว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ ในส่วนของไข่นั้น สำหรับคนที่สุขภาพดีแล้ว เราสามารถไปทานอย่างน้อยวันละ 1 ฟองต่อวัน